Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kšinná