Starosta obce

Ing. Miroslav TUCHYŇA

(nar. 12.augusta 1971), bytom Kšinná 221

Vyštudoval TECHNICKÚ UNIVERZITU vo Zvolene - odbor design nábytku, pracoval vo firme EMIREL Uhrovec, od r.1999 bol živnostníkom.

V roku 2010 sa stal starostom obce Kšinná.

KONTAKT: 0905509025