Výber a určenie metódy verejného obstarávania - výmena okien a dverí na KD Kšinná