Výzva na predloženie ponuky - výmena okien KD Kšinná