DELEGOVANIE ČLENOV DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 možno doručiť v elektronickej forme na adresy: obec.ksinna@post.sk alebo info@ksinnazavada.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie musí byť doručené do 1. apríla 2019.

NA OZNÁMENIA DORUČENÉ PO UPLYNUTÍ TEJTO LEHOTY SA NEPRIHLIADA!