DOČASNÉ PRESŤAHOVANIE OBECNÉHO ÚRADU a DOČASNÉ ODPOJENIE PEVNEJ LINKY

Z dôvodu rekonštrukcie kultúrneho domu a obecného úradu je dočasne presťahovaný obecný úrad do veľkej zasadačky a taktiež je dočasne odpojená pevná linka 038/7699122.

V súčasnosti fungujú iba mobilné čísla :

  • pracovníčka obce 0917 241 151
  • starostka obce 0905 509 025