Domáca pobožnosť- 1.nedeľa po Zjavení, detská besiedka

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia, 

pre duchovné občerstvenie Vám posielam  pobožnosť z GBÚ. 

Prajem Vám  požehnanú 1.nedeľu  po Zjavení!

Milé deti, 

 pozrite si, prosím,lekciu detskej besiedky, ktorú pre Vás s láskou  pripravila Zuzka Mišinová. Prajem Vám krásnu besiedku.

 

S úctou 

                   Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Detská besiedka: