Domáca pobožnosť- 2.adventná nedeľa, detská besiedka

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,
 
nech Vás Pán Boh požehnáva aj počas 2. adventnej nedele a dáva Vám veľa síl prinášať kúsok Božieho kráľovstva do tohto sveta.
Milé deti, verím, že si nájdete čas a pozriete  si lekciu , ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
S úctou
 
                         Vaša farárka