Domáca pobožnosť na 1.slávnosť veľkonočnú, mládež

Milí priatelia, bratia a sestry, 

prajem Vám Božím pokojom, ale aj radosťou naplnenú 1.slávnosť veľkonočnú.

S úctou

                  Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Milí mladí priatelia,

aj Vám prajem požehnaný veľkonočný čas.