Domáca pobožnosť na Predpôstnu nedeľu, mládež, besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
prajem Vám požehnanú Predpôstnu nedeľu v duchu Božej lásky.
Milé deti, pozrite si dnešnú lekciu od Zuzky Mišinovej.
Milé dievčatá, milí chlapci, skúste popremýšľať nad  pripojeným videom, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.

Milí priatelia, do pozornosti dávam  dnešný televízny prenos služieb Božích  na RTVS Dvojke so začiatkom o 9.00 hodine.

Na tej istej stanici o 14.00 hodine bude Televízny posol.
 
S úctou 
 
                        Vaša farárka