Domáca pobožnosť na Vstúpenie

Milí priatelia, sestry a bratia,

nech dnešný večer, kedy si počas bežných životných okolností pripomíname na službách Božích Vstúpenie, nesie v sebe uistenie o prítomnosti nášho osláveného Pána 

v našich životoch za každých okolností.

Požehnaný sviatok Vstúpenia!

                                               S úctou Vaša farárka

Súbor na stiahnutie: