Evanjelická cirkev

OZNAM CZ Kšinná

Evanjelický cirkevný zbor oznamuje, že sa  zapája  do iniciatívy skupiny slovenských zvonárov. Tí plánujú v rámci všetkých slovenských kostolov a zvoníc projekt s názvom: „Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“.

Pri spomienke na približne 10 000 obetí koronavírusu na Slovensku a presne rok od prvého zaznamenaného úmrtia, by sme sa chceli v modlitbách, spomienkach a pri zvuku zvonov na 10 minút zastaviť a uctiť si ich pamiatku.

V utorok, 30. marca 2021 o 15:00 tak  prejavíme súcit pozostalým a takisto poďakovanie všetkým, ktorí o naše zdravie a životy už viac ako rok neúnavne bojujú.

Ďakujeme za porozumenie. 

 S úctou    

            predsedníctvo CZ ECAV Kšinná

Domáca pobožnosť na 6.pôstnu nedeľu, mládež, detská besiedka

    Milí priatelia, bratia a sestry,
 
    prajem Vám požehnanú Kvetnú nedeľu!  
 
    Milé deti, pozrite si, prosím, dnešnú besiedku.
    Milé dievčatá , milí chlapci, popremýšľajte nad  témou dnešného videa.
    Do pozornosti Vám dávam aj dnešné rozhlasové služby Božie z Uhorského  v Rádiu Slovensko o 9.05.
 
Taktiež do Vašej pozornosti dávam televízne a rozhlasové služby Božie počas veľkonočných sviatkov.
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 5.pôstnu nedeľu, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,

prajem Vám Božím pokojom naplnenú 5. pôstnu nedeľu!

Tiež aj Vám, milé deti a dievčatá a chlapci. Nezabudnite si  pozrieť videá.

S úctou 

             Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Detská besiedka:

Mládež:

Slová od Zboru biskupov a predsedníctva ECAV

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
 prečítajte si , prosím, nasledovné  slová od Zboru biskupov a predsedníctva ECAV.
 
 Pripájam  aj prehľad  programov v RTVS, zvlášť pozývam na zajtrajší televízny prenos služieb Božích z Modry-Kráľovej.
 
 Prajem Vám veľa síl pre tento pôstny čas.
 
S úctou
 
                 Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 3.pôstnu nedeľu, detská besiedka, mládež

Milé sestry, milí bratia, milí priatelia,

prajem Vám požehnanú a Božím pokojom a  Jeho vedením naplnenú 3.pôstnu nedeľu.

Milé detičky, verím, že si nájdete čas na dnešnú  lekciu, ktorú pre Vás pripravila Zuzka.

Milé dievčatá, milí chlapci, video, ktoré pre Vás našiel Michal, je zase určené pre Vás. Veľa chuti do objavovania.

S úctou 

                                 Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 2.pôstnu nedeľu, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry, 
 
nech nás v zápase o posvätenie povzbudí dnešná pobožnosť. 
Milé deti, 
 
pozrite si s otvoreným srdiečkom  dnešnú detskú besiedku od Zuzky.
Milé dievčatá, milí chlapci,
 
 verím, že si nájdete čas na zamyslenie, ktoré pre Vás vybral Michal.
Prajem všetkým požehnanú 2. pôstnu nedeľu.
 
                 S úctou
 
                                             Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 1.pôstnu nedeľu, detská besiedka, mládež

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
nech nám posolstvo prvej pôstnej nedele pomáha kráčať životom v tejto neľahkej dobe.
Milé detičky, čaká na Vás ďalšia lekcia v podaní Zuzky Mišinovej.
 
Milé dievčatá, milí chlapci,
 
zamyslite sa na videom, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.
Prajem všetkým požehnanú 1. pôstnu nedeľu!
 
 
S úctou 
 
                           Vaša farárka

Domáca pobožnosť na Predpôstnu nedeľu, mládež, besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
prajem Vám požehnanú Predpôstnu nedeľu v duchu Božej lásky.
Milé deti, pozrite si dnešnú lekciu od Zuzky Mišinovej.
Milé dievčatá, milí chlapci, skúste popremýšľať nad  pripojeným videom, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.

Milí priatelia, do pozornosti dávam  dnešný televízny prenos služieb Božích  na RTVS Dvojke so začiatkom o 9.00 hodine.

Na tej istej stanici o 14.00 hodine bude Televízny posol.
 
S úctou 
 
                        Vaša farárka

Domáca pobožnosť na nedeľu po Deviatniku, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, sestry a bratia,
prajem Vám požehnanú nedeľu po Deviatniku.
 
Súbor na stiahnutie:
Milé detičky, nezabudnite si pozrieť dnešnú lekciu , ktorú pre Vás pripravila Zuzka
Milé dievčatá, milí chlapci, nájdite si čas na krátke videá. Určite Vás obohatia.
S úctou
 
                                                Vaša farárka

Domáca pobožnosť na nedeľu Deviatnik, detská besiedka, mládež

Milí priatelia, bratia a sestry ,

po zdravotnej prestávke sa Vám opäť prihováram cez pobožnosť a prajem Vám  prežívanie Božej milosti v každodennom živote.

Súbor na stiahnutie:

Milé deti, pozrite si besiedku, ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.

Milé dievčatá, milí chlapci, nezabudnite si pozrieť  priložené videá, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.

Obidvom veľmi pekne ďakujem.

                                                                                                   S úctou

                                                                                                           Vaša farárka

 

Domáca pobožnosť - 3.nedeľa po Zjavení, mládež, detská besiedka

Milí priatelia,milé sestry a bratia,

prajem Vám požehnanú 3. nedeľu po Zjavení.

Súbor na stiahnutie:

Milé dievčatá, milí chlapci, pozrite si , prosím, pre svoj duchovný rast  nasledovné  videá.

A pre Vás milé detičky, online detská besiedka.

S úctou

                            Vaša farárka

Domáca pobožnosť - 2.nedeľa po Zjavení, mládež, detská besiedka

Milí priatelia, bratia a sestry,

prajem Vám mnoho povzbudenia pri  čítaní pobožnosti  z ústredia cirkvi. 

Milé dievčatá, milí chlapci, pozrite si , prosím, pre svoj duchovný rast  nasledovné  videá.

Milé deti, zastavte sa na chvíľku a pozrite si online besiedku. 

Zároveň do  Vašej pozornosti dávam televízny  dokument o evanjelickej diakonii, ktorú dnes (17.1.2021)  o 14.20 vysiela  RTVS Dvojka.  

Všetkým prajem požehnanú 2. nedeľu po Zjavení.

                                                                                                   S úctou

                                                                                                           Vaša farárka

 

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť-2.nedeľa po Zjavení (súbor PDF, 202 KB, otvorí sa v novom okne)

Domáca pobožnosť- 1.nedeľa po Zjavení, detská besiedka

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia, 

pre duchovné občerstvenie Vám posielam  pobožnosť z GBÚ. 

Prajem Vám  požehnanú 1.nedeľu  po Zjavení!

Milé deti, 

 pozrite si, prosím,lekciu detskej besiedky, ktorú pre Vás s láskou  pripravila Zuzka Mišinová. Prajem Vám krásnu besiedku.

 

S úctou 

                   Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Detská besiedka:

Domáca pobožnosť za Zjavenie Krista Pána mudrcom

Milí priatelia, sestry a bratia,
 
verím, že dnešná pobožnosť z GBÚ poslúži aspoň vo večerných chvíľach a prinesie požehnanie do Vašich životov.
 
Tiež posielam program RTVS, kde sú služby Božie- televízne aj rozhlasové, ako aj iné duchovné relácie.
 
Prajem Vám požehnaný sviatok  Zjavenia Krista Pána mudrcom.
 
S úctou 
 
                        Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť- nedeľa po Novom roku

Milé sestry, milí bratia,milí priatelia,
 
keďže pre chorobu mi zatiaľ nie je možné vypracovať pobožnosti, prečítajte si, prosím, pobožnosť, ktorú pripravuje a poskytuje  Generálny biskupský úrad v Bratislave.
 
Prajem Vám požehnanú  nedeľu po Novom roku.
 
S úctou 
 
                         Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:
 
Link na piesne z Evanjelického spevníka a funebrálu:

Služby Božie- Silvester a Nový rok

Milí priatelia, milé sestry, milí bratia, milé deti,

chcem Vám popriať pokojné a požehnané prežitie posledného dňa roku 2020 a tiež Vám popriať hojnosť Božieho požehnania, pokoja, síl, zdravia a odovzdanosti do Božích rúk v celom novom roku 2021!

Zároveň sa Vám veľmi ospravedlňujem, že dnešná a zajtrajšia pobožnosť nebude v písanej podobe, nakoľko som chorá, a teda nebude ani distribuovaná do schránok.

Ďakujem Vám za pochopenie.  

                                                       S úctou 

                                                                               Vaša farárka

Služby Božie na Youtube:

Stránky