Evanjelická cirkev

Služby Božie - 1.slávnosť vianočná

Milé sestry, milí bratia, milé deti, milí mladí priatelia!
 
"Narodil sa Vykupiteľ, celého sveta Spasiteľ, ľud Boží  nad tým dnes plesá, radujme sa , veseľme sa!
 
Boh splnil, čo zasľúbil nám, prišiel Syn Boží , Kristus Pán, aby nás z hriechov vykúpil a život večný navrátil."   (ES 47,2.4)
 
Dnes máme dôvod na veľkú radosť, ale aj vďačnosť za príchod nášho Spasiteľa do tohto sveta.
 
Prajem Vám všetkým, aby sme si túto radosť nenechali nikým a ničím zobrať  a s vďačným srdcom nasledovali v dobrom aj v zlom Toho, ktorý prišiel pre našu záchranu!
 
Požehnanú  1. slávnosť vianočnú prajem!
 
S úctou 
 
                        Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie:

Služby Božie na Youtube: https://youtu.be/NSlKNADGTjY

Služby Božie na Štedrý večer, detský vianočný program

Milé deti, milí mladí priatelia, milé sestry, milí bratia!
 
Máme tu vytúžený  Štedrý večer s jeho radostnou zvesťou o narodení Spasiteľa.
 
Nech Vás domáca pobožnosť poteší a povzbudí v radosti a viere.
 
K dispozícii bude aj video prenos služieb Božích, za ktorého realizáciu aj  spracovanie (ako aj všetkých ďalších videí) sa chcem poďakovať  Zuzke Drábikovej a Ľubkovi Petríkovi.
 
Nezabudli sme ani na vianočný detský program, za ktorého zorganizovanie ďakujem Zuzke Mišinovej, za milé účinkovanie ďakujem všetkým detičkám, ktoré sa ho zúčastnili, ďakujem tiež za ochotu ich rodičom a v neposlednom rade sa chcem poďakovať Alžbetke Kucbelovej a Lukášovi Hamarovi za  tvorbu a technické spracovanie nielen tohto videa, ale aj všetkých videí detskej besiedky, ktoré Zuzka  s láskou k detičkám pripravovala a natáčala.
 
Pripájam aj informáciu o televíznych a rozhlasových vianočných prenosoch.
 
Prajem Vám Božou láskou naplnený Štedrý večer 2020!
 
                 S úctou 
 
                                            Vaša farárka
Súbor na stiahnutie:

Služby Božie: https://youtu.be/t3o56czOx8U

Detský vianočný program : https://youtu.be/4_2VNKxeXQc

Detská besiedka

Milé detičky,
 
pomaly sa končí advent a onedlho nám na dvere zaklopú Vianoce. 
 
Skôr než prídu, pozrite si poslednú tohtoročnú besiedku , ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
 
Prajem Vám krásne a požehnané predvianočné chvíle!
 
                 S úctou 
 
                                          Vaša farárka
 
Detská besiedka:

Domáca pobožnosť na 4.adventnú nedeľu, mládež

Milí priatelia, sestry a bratia,

adventná doba vrcholí. Verím, že Vás v tomto pohnutom čase povzbudí Božie slovo  z dnešnej pobožnosti.

Milé dievčatá, milí chlapci, 

verím, že si nájdete čas na pozretie nasledovných videí:

https://chcemviac.com/video/studium-slov-agape-laska/

https://chcemviac.com/video/studium-slov-shalom-pokoj/

Prajem Vám všetkým požehnanú 4.adventnú nedeľu v Božej ochrane.

S úctou

                                      Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnost na 4.adventnú nedeľu (súbor PDF, 389 KB, otvorí sa v novom okne)

Domáca pobožnosť na 3.adventnú nedeľu, detská besiedka, mládež

Milí priatelia, sestry a bratia,

aj keď sa nemôžeme osobne stretnúť na službách Božích, verím, že  adventné očakávanie budeme naplno prežívať a pripravovať sa na vianočné radostné udalosti, ktorých posolstvo sa nezmenilo ani v čase pandémie a je stále aktuálne a prináša nádej do dnešných dní.

Nech je Pán Boh s Vami a požehnáva Vás!

Milé deti, verím, že si nájdete čas a pozriete  si lekciu , ktorú pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.:-)

Detská besiedka:

https://www.youtube.com/watch?v=Q3yGOkHGLTA

Dievčatá a chlapci, verím, že využijete príležitosť na pozretie videí, ktoré pre Vás našiel Michal Nosko.:-)

Mládež:

https://chcemviac.com/video/studium-slov-martus-svedok/ 

https://chcemviac.com/video/studium-slov-chara-radost/

Ďakujem im:-).

S úctou

                   Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnost na 3.adventnú nedeľu (súbor PDF, 391 KB, otvorí sa v novom okne)

 

OZNAM CZ Kšinná

V súlade s Vyhláškou RÚVZ Trenčín č. 3/2020 zo dňa 8.12.2020,  s účinnosťou od zajtra(12.12.2020) predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje,že služby Božie nebudú.
Domáce pobožnosti budú zavesené na webovej stránke obce - v sekcii Evanjelická cirkev a tiež bude zabezpečená distribúcia do schránok.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 

Detská besiedka, mládež

Milé detičky, 

aj dnes si pre Vás Zuzka Mišinová pripravila zaujímavú lekciu. Pozrite si ju, prosím a premýšľajte.

 

                                                                           Prajem Vám krásnu  besiedku!

Detská besiedka:

Milé dievčatá, milí chlapci,

s Michalom Vám posielame linky na ďalšie videá na zamyslenie. Prajem Vám požehnané premýšľanie!

Mládež:

Ďakujem Zuzke a Michalovi za ich ochotu a službu.

Všetkým prajem požehnanú 2.adventnú nedeľu!

     S úctou

                         Vaša farárka

Detská besiedka, mládež

Milé detičky, 
verím, že Vás poteší ďalšia besiedka, ktorú si pre Vás s láskou pripravila Zuzka Mišinová.
 
Detská besiedka:
 
Veľmi pekne jej za to ďakujem a prajem Vám , Vašim rodinám aj Zuzke požehnaný adventný čas!
 
Milé dievčatá , milí chlapci pre Vás aj s Michalom Noskom posielame  videá zo stránky chcemviac.com.
 
Veľmi pekne mu za to ďakujem mu  a verím, že si na ne nájdete čas. Aj Vám, Vašim rodinám a Michalovi prajem požehnaný adventný čas!
 
Mládež:
 
S úctou 
 
Vaša farárka

Služby Božie a detská besiedka

Milí  priatelia, bratia a sestry,
 
teším sa, že sa už dnes budeme môcť osobne stretnúť na službách Božích. Vďaka Bohu za toto svetielko nádeje!
 
Buďme aj pri službách Božích naďalej zodpovední a dodržiavajme, prosím, všetky pravidlá.  Ďakujem Vám za pochopenie.
 
 
Milé detičky,
 
verím, že sa už nemôžete dočkať, ako to s hlavným hrdinom dopadne. Prajem Vám krásnu besiedku!:-)
 
Aj za Vás všetkých, aj za seba veľmi pekne ďakujem Zuzke Mišinovej:-).
 
Detská besiedka:
 
 
"Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista."
                                                                                                                                                  (Efezským 6,24)
 
 
                                   S úctou
                                                           Vaša farárka

Domáca pobožnosť na 23.nedeľu po Svätej Trojici

Milí priatelia, bratia a sestry,

nech nás  všetkých dnešná pobožnosť posunie ďalej na našej životnej ceste. Prajem Vám požehnanú nedeľu!

Súbor na stiahnutie: 
Domáca pobožnosť na 23. nedeľu po Sv. Trojici (súbor PDF, 142 KB, otvorí sa v novom okne)

Milé deti,

verím, že sa už nemôžete dočkať pokračovania príbehu z minulej nedele. Prajem Vám požehnané chvíle!

Detská besiedka: 

https://youtu.be/yY5NdJks06o

S úctou

Vaša farárka

Prenos služieb Božích a potravinová zbierka

Milí priatelia, sestry a bratia,

RTVS Dvojka prinesie zajtra- v nedeľu 15.11.2020 o 9.00 hodine priamy prenos služieb Božích z Modry. Dávam ho do Vašej pozornosti.

Do Vašej láskavej pozornosti tiež dávam  tohtoročnú potravinovú zbierku a prosbu-list  pani riaditeľky nášho domova dôchodcov.

Prajem Vám Božie požehnanie a Jeho pokoj!

S úctou

Vaša farárka

Súbory na stiahnutie: 

Plagát k potravinovej zbierke 2020 (súbor PDF, 2,25 MB, otvorí sa v novom okne)

Potravinová zbierka 2020- prosba (súbor PDF, 1,51 MB, otvorí sa v novom okne)

 

Domáca pobožnosť na 22. nedeľu po Svätej Trojici

Milí priatelia, bratia a sestry, nech Vás dnešná pobožnosť vedie k ďalším zastaveniam na ceste životom.
 
Milé deti, pre Vás zase prinášame detskú besiedku s lekciou, ktorú si pre Vás pripravila Zuzka Mišinová.
 
Detská besiedka:
 
Milí mladí priatelia, verím, že ani Vy "nezaspíte na vavrínoch" a nájdete si čas na sledovanie stránky chcemviac.com, ktorú Vám spolu s Michalom Noskom vrelo odporúčame.
Pozrite si, prosím:
 
 
 
V tomto druhom príbehu si môžete  zapnúť titulky (ale aj nemusíte, ak si chcete precvičiť angličtinu;-)).
 
 
Srdečne a s prianím Božieho požehnania
 
                                                                                      Vaša farárka
Súbor na stiahnutie:

Poďakovanie

 "Bez pokory nemôže existovať ľudskosť."    (John Buchnan) (John Buchan )                                                                                                                                                                                                  "Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných."
                                                                                                  (Albert Einstein)
 
                                                           POĎAKOVANIE
 
      Veľmi pekne ďakujem našej pani starostke, prípravnému aj realizačnému tímu, všetkým dobrovoľníkom aj profesionálom,  vďaka  ktorým bolo celoplošné testovanie obyvateľov Kšinnej aj Závady pod Čiernym vrchom zvládnuté v pokojnej a veľmi ľudskej atmosfére.
 
       Bola to veľmi náročná služba, ktorá sa dá zvládnuť len s obetavým a ochotných srdcom.
 
       Veľká vďaka patrí aj všetkým účastníkom testovania za ich zodpovedný prístup a disciplinovanosť.
 
       Nech Pán  Boh požehnáva a ochraňuje Vaše kroky!
                                                                                                                                                                                             ĎAKUJEME!
                                                                                  S úctou a vďakou
 
                                                                                                                                                                                                                                                       Božidara  Bašková

Pastiersky list k Pamiatke reformácie a program

Milí priatelia, bratia a sestry,
 
do  pozornosti Vám dávam  dva prenosy služieb Božích , ktoré budú na Pamiatku reformácie(31.10.2020) v televízii a rozhlase:
 
RTVS Jednotka o 10.00   a   Rádio Regina  o 16.00.
 
Zároveň sa ospravedlňujem za chybnú informáciu, ktorá bola uvedená v minulotýždňovej pobožnosti.
 
Ďakujem Vám za pochopenie a prajem hojné Božie požehnanie, veľa síl a  zdravia .
 
                                                                                                                                                                                                    S úctou
 
                                                                                                                                                                                                                                 Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie: 

Domáca pobožnosť na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Milí priatelia,

nech nás dnešná pobožnosť pozve na cestu nasledovania a posilnenia viery.

Prajem Vám, aby ste mohli každý deň prežívať pokoj v Božích rukách!

S úctou 

                                         Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca pobožnosť na 20. nedeľu po Svätej Trojici (súbor PDF, 399 KB, otvorí sa v novom okne)

Domáca pobožnosť 19. nedeľu po Svätej Trojici - Pamiatka posvätenia chrámu

Milí priatelia,

keďže situácia  na našom milom Slovensku je opäť  taká, že si vyžaduje sprísnenie opatrení, budeme sa zatiaľ "vídavať"  aspoň takouto formou.

Prajem Vám , aby ste boli naplnení  Božím pokojom a neochvejnou istotou, že sme v Božích rukách.

Požehnanú pamiatku posvätenia chrámu, mnoho síl a zdravia  aj v nasledujúcom týždni Vám všetkým praje

Vaša farárka

Súbor na stiahnutie:

Domáca_pobožnosť_na 19.nedeľu_po Svätej Trojici (súbor PDF, 141KB, otvorí sa v novom okne)

Oznam od CZ ECAV Kšinná

Predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru oznamuje, že vzhľadom na aktuálne opatrenia sa služby Božie až do odvolania nebudú konať.

Opäť bude zabezpečená distribúcia domácich pobožností do schránok. 
Tieto budú k dispozícii aj na webovej stránke obce Kšinná v sekcii Evanjelická cirkev. 
RTVS bude tiež vysielať televízne prenosy služieb Božích- v sobotu na Trojke bude večerná pobožnosť o 18:00 hodine a v nedeľu na Dvojke budú služby Božie o 9:00 hodine.

Ďakujeme za pochopenie. 
 

Usmernenie k priebehu služieb Božích

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,
 
v súvise so službami Božími,na  ktoré už od minulej nedele -vďaka Pánu Bohu- môžeme opäť  prichádzať, Vám dávam do pozornosti usmernenie Zboru biskupov ECAV.
 
 
Aj v našom chráme Božom platí, že na služby Božie je nevyhnutné prichádzať s  dobre známym prekrytím tváre v podobe rúška, šálu,resp. šatky.
 
Pri vstupe do chrámu sa nachádza dezinfekcia na ruky. Prosím, použite ju.
 
Sadať si možno iba na vyznačené miesta. Je totiž potrebné udržiavať odstup. Členovia jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba v jednej lavici.
 
V prípade, že  z jednej domácnosti prídu  len dvaja členovia, prosím, aby si sadali hneď  z kraja lavice od steny, aby si na druhý koniec lavice mohol ešte niekto prisadnúť.
 
 
Veľmi pekne Vám ďakujem za porozumenie a teším sa , že budeme môcť prežívať spoločné  požehnané chvíle  na  už druhých službách Božích.
 
 
S úctou 
 
                      Vaša farárka
 
Súbor na stiahnutie: 

Stránky