Informácia z ÚPSVaR Partizánske

ÚPSVAR Partizánske informuje , že v zmysle obmedzení vyplývajúcich z Uznesenia vlády SR č. 695/2021 z 24.11.2021 budú na ÚPSVAR Partizánske /vrátane detašovaného pracoviska v Bánovciach nad Bebravou/ skrátené úradné hodiny od 26.11. až do odvolania nasledovne:

 

Pondelok 8:00-11:00

Utorok     8:00-11:00                  

Streda   13:00-16:00

Štvrtok    nestránkový deň

Piatok      8:00-11:00

 

V zmysle uznesenia vlády sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na orgán verejnej moci kvôli úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie a na cestu späť. V záujme zníženia rizika prenosu infekčného ochorenia koronavírusom COVID  - 19  žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali telefonický kontakt, elektronické a poštové služby. Ak sa klient rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch podateľne vo vchode do úradu.