KALENDÁRNY ZVOZ TRIEDENÉHO ODPADU ZA ROK 2019

PLASTY, VKM, KOVY

28. január, 25. február, 25. marec, 23. apríl, 20.máj, 17.jún, 15.júl, 12. august, 9. september, 7.október, 4.november, 2. a 30. december

SKLO

14. január, 11.február, 11. marec, 8. apríl, 6.máj, 3. jún, 1. a 29. júl, 26. august, 23. september, 21.október, 18.november, 16. december

PAPIER

21. január, 18. február, 18. marec, 15. apríl, 13.máj, 10.jún, 8. júl, 5.august, 2. a 30. september, 28.október, 25. november, 23. december