Miestne dane a poplatok

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľností a k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú pripravené na prevzatie. Výmery si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Kšinnej počas úradných hodín:

 

Pondelok: 7:30-12:30    13:00-15:30

  Streda:    7:30-12:30     13:00-17:00

  Piatok:     7:30-12:30    13:00-14:00

 

Platiť je možné v hotovosti do pokladne na obecnom úrade alebo cez Internet banking.