Nakladanie s použitými jednorázovými rúškami, rukavicami a pod.

Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi, rukavicami a pod.:

  • Použité rúška či respirátory a pod. treba dať do plastovej tašky, vreca, .... a pevne uzavrieť
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité rúška či respirátory v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
  • Samozrejme si umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel.