Obecná knižnica

SPOZNAJ SVOJU OBEC ZO STARÝCH FOTOGRAFIÍ alebo Kšinná a Závada kedysi.

Obecná knižnica Kšinná sa obracia s veľkou prosbou na obyvateľov (aj bývalých) o staré fotografie z oboch obcí a života jej vtedajších občanov, za účelom usporiadania výstavy s touto tematikou. Malo by ísť o fotky predovšetkým z rodinných udalostí ako svadba, krst, konfirmácia, pohreb, z pracovnej činnosti či miestnej architektúry, zachytených približne do 60-tych rokov. Je veľmi dôležité zachovať tieto staré dôkazy o histórii pre súčasnú mladú generáciu. Zároveň si aj starší pripomenú svoje mladé časy. Všetky fotografie budú skenované a originály čo najskôr vrátené ich majiteľom. Ak si myslíte, že tie Vaše fotky nie sú vhodné, prineste ich, posúdime. Možno práve tie budú súčasťou výstavy. Uvedomujeme si, že kedysi sa málo fotilo, ale bola by škoda neukázať aspoň niečo z toho mála zachovaného. Aj preto sú tieto obrázky vzácne. Fotografie môžete priniesť priamo do knižnice každý piatok od 18.00 do 20.00 hod. alebo po telefonickom dohovore na č. 0904 985 242, prípadne na Obecný úrad v Kšinnej. Za Váš záujem a ochotu vopred ďakujeme a dúfame, že sa nazbiera čo najviac materiálu na uskutočnenie výstavy.