Oboznámenie verejnosti- realizácia stavby: PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN

Spoločnosť ELSPOL- SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre ZSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Kšinná a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby: PE_Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom, VNK, NN o vstup na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti.

Bližšie informácie a súbory na stiahnutie: