Očkovanie psov

V sobotu dňa 24.júla 2021 sa bude v čase od 11:00-12:00 hod. pred kultúrnym domom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. V Závade pod Čiernym vrchom  sa bude očkovať od 12:30- 13:00 hod. pred požiarnou zbrojnicou. Poplatok za očkovanie proti besnote je 5 €. Poplatok za čipovanie psa je 15 €.