Očkovanie psov

Vo štvrtok dňa 24. augusta 2023 sa bude v čase od 17:30-18:30 hod. pred kultúrnym domom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote. V Závade pod Čiernym vrchom  sa bude očkovať od 19:00- 19:30 hod. pred požiarnou zbrojnicou. Poplatok za očkovanie proti besnote je 7 €.