Komunálny a separovaný zber

Zber použitých tonerov

Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený pod schodami, ktoré vedú na obecný úrad. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce. Nevhadzujte ich prosíme do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

Atramentové cartridge a laserové tonery prosíme vhadzovať bez papierovej škatule, len zabalené do sáčku alebo novín, aby sa predišlo zatečeniu zvyšnej farby alebo vysypaniu zostatkového toneru.

                                           

 

Zber použitého kuchynského oleja

Vážení občania, naša obec má záujem vyseparovať čo najväčšie množstvo odpadu a z toho dôvodu začíname zbierať aj použitý kuchynský olej, ktorý budeme odovzdávať spoločnosti LADISCO s.r.o.

POSTUP:

Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ!!!) je potrebné naliať do čistej PET fľaše (plastové lieviky si môžete bezplatne vyzdvihnúť na obecnom úrade). Naplnenú a pevne uzavretú PET fľašu je následne potrebné doniesť do budovy obecného úradu a položiť pod schody, ktoré vedú na obecný úrad.

Bližšie informácie sú v nižšie uvedených súboroch:

Leták pre občanov-zber (súbor PDF, 185 KB, otvorí sa v novom okne)

Prečo je dôležité zbierať kuchynský olej (súbor PDF, 612 KB, otvorí sa v novom okne)

Separovaný zber

Oznamujeme občanom,  že na cintoríny sme umiestnili zberné nádoby na separované zložky odpadu:

Žltá nádoba (plasty, kovy) patria sem: vrchnáky a podstavce sklenených kahancov, vypálené plastové kahance BEZ vosku, obaly zo sviečok a pod.

Zelená nádoba (sklo) patria sem: sklenené kahance BEZ plastových kovových obalov alebo iných častí. Kahance musia byť čisté a bez zvyšku vosku.

Šedá nádoba (komunálny odpad) patria sem: staré kvetiny, vence, nedopálené sviečky, vosk.

Žiadame občanov, aby dodržiavali stanovené pravidlá a pokyny pri likvidácii odpadov z cintorínov.

 

Ďalej oznamujeme občanom, že v obci pribudli nové nádoby na separovanie PAPIERA a SKLA, a to konkrétne na bytovkách a  na mieste bývalého obchodu „Čapla“ .