Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 1.10.2020