OZNAM: CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru oznamuje, že každú nedeľu v čase od 11:05 do 11:10 budú zvonievať obidva zvony, aj keď služby Božie nebudú bývať.
Symbolicky budú zvolávať všetkých veriacich k tomu, aby si nielen pripomenuli čas služieb Božích , ale aby si  v rodinnom kruhu urobili domácu pobožnosť a mohli naďalej  prežívať nedeľné spoločenstvo s Pánom Bohom a posilňovať sa vo viere. Obsah domácej  pobožnosti je v tlačenej podobe  distribuovaný do  poštových schránok v sobotu večer alebo ho môžete nájsť na webovej stránke našej obce.