OZNAM CZ Kšinná

V súlade s Vyhláškou RÚVZ Trenčín č. 3/2020 zo dňa 8.12.2020,  s účinnosťou od zajtra(12.12.2020) predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje,že služby Božie nebudú.
Domáce pobožnosti budú zavesené na webovej stránke obce - v sekcii Evanjelická cirkev a tiež bude zabezpečená distribúcia do schránok.
 
Ďakujeme za pochopenie.