Oznam o testovaní na COVID-19

Od 28.4.2020  vrátane 28.4.2020 nemocnica Bánovce  3.sukr. nemocnica s.r.o. spúšťa testovanie pacientov na COVID-19. Odberové miesto sa nachádza z boku nemocnice pri ambulancii TAPCH  /pľúcna ambulancia/ je riadne označené “ODBEROVÉ MIESTO COVID -19“.

Odbery sa budú realizovať každý utorok v čase 7:00-13:00 hod.

V odberovom mieste sa realizujú odbery:

1/    pre samoplatcov- po zaplatení poplatku vo výške 65 €,  poplatok sa uhrádza u pracovníčky v triaži pri vstupe do nemocnice, výsledok testovania bude oznámený telefonicky, SAMOPLATCI  sa môžu objednávať na tel. čísle 0915 575 397 -  pracovné dni od 7:00 do 15:00

2/    pre indikovaných pacientov po vyšetrení a na základe odporučenia obvodného lekára, alebo špecialistu  /  podľa doteraz  platného nariadenia MZ SR /-V praxi to znamená, že indikujúci lekár si vypíše žiadanku

  1.  cez RÚVZ, alebo
  2.  cez aplikáciu NCZI   /Národné centrum zdravotníckych informácií/,      ktoré pridelí každému pacientovi identifikátora tzv. COVID-19-PASS. Títo pacienti prichádzajú na určené odberové miesta v presných časoch, ktoré im boli pridelené  NCZI.    /V odberovom mieste sa realizuje iba samotný odber/.

O ďalších zmenách Vás budeme aktuálne informovať .

  MUDr. Mina Bobocká

  riaditeľ