OZNAM- OBECNÝ ÚRAD

Vážení občania, vzhľadom na uznesenie vlády č. 808 z 31.12.2020 a z dôvodu ochrany verejného zdravia v aktuálnej vážnej epidemiologickej situácii bude

OBECNÝ ÚRAD OD 7.1.2021 do 24.1.2021  PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ.

Služby budú  poskytované elektronicky, cez e-mail info@ksinnazavada.sk a cez telefón 038/7699122.

V nevyhnutných prípadoch budú služby poskytované osobne, avšak to až po telefonickej alebo mailovej komunikácii.

OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV SA NEVYBAVUJE.