Oznam od CZ ECAV Kšinná

Predsedníctvo evanjelického cirkevného zboru oznamuje, že vzhľadom na aktuálne opatrenia sa služby Božie až do odvolania nebudú konať.

Opäť bude zabezpečená distribúcia domácich pobožností do schránok. 
Tieto budú k dispozícii aj na webovej stránke obce Kšinná v sekcii Evanjelická cirkev. 
RTVS bude tiež vysielať televízne prenosy služieb Božích- v sobotu na Trojke bude večerná pobožnosť o 18:00 hodine a v nedeľu na Dvojke budú služby Božie o 9:00 hodine.

Ďakujeme za pochopenie.