Oznam od CZ Kšinná

Predsedníctvo evanjelického CZ oznamuje, že služby Božie sa budú konať v nedeľu v kultúrnom dome o 9:00 a o 11:10 hod. V súlade s platnou vyhláškou sa ich, žiaľ, môžu zúčastniť iba očkovaní a prekonaní. Predsedníctvo CZ sa ospravedlňuje všetkým, ktorí sa z dôvodu vyhlášky nebudú môcť zúčastniť služieb Božích. Aj naďalej  budú distribuované pobožnosti do schránok a uverejňované na webovej stránke obce. 

Predsedníctvo CZ prosí o nahlasovanie svojej účasti na službách Božích do sobotného večera na farskom úrade.