Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých

Dňa 27.2.2023 (pondelok) MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje. 
Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika, ambulancia Bánovce n.B. 
podľa chodu v príslušnej ambulancii . +421 910 371 535