OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 11. a 12.6.2020 /štvrtok , piatok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje. Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Slatina n. B. po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: 038 766 32 32.