OZNAM OD VŠEOBECNEJ LEKÁRKY PRE DOSPELÝCH V UHROVCI

V dňoch 13.-17.7.2020 /pondelok - piatok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Slatina n. B. (pondelok, stredu, štvrtok, piatok) po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: 038 766 32 32.

V utorok je zástup zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Motešice po predchádzajúcom telefonickom dohovore 038/642 32 32.