Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch 28.8. a 31.8.2020 /piatok a pondelok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Kruták – Slatina n. B., po predchádzajúcom telefonickom dohovore – tel. číslo: 038 766 32 32.