Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch 11.9. a 14.9.2020 /piatok a pondelok/ MUDr. Mikulášová, ambulancia Uhrovec neordinuje. Zástup je zabezpečený v ambulancii Slatina n.B., MUDr. Kruták.