Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa 30.4.2021 MUDr.Mikulášová neordinuje. Zástup je zabezpečený v ambulancii Slatina n.B MUDr.Kruták po telefonickom dohovore tel. č. 038/7663232.