Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch 22.12.-23.12.2021 /streda, štvrtok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje. 

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika , ambulancia Bánovce nad Bebravou  – tel. číslo: +421 910 371 535

V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii .