Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa 14.2.2022 /pondelok/ MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje. 
 
Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Ščešnák Martin, 
V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii . 
+421 387608261