Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch 7.3.-11.3.2022 MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje. 

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika. V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii . +421 910 371 535