Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

V dňoch 1.12. a 2.12.2022 (štvrtok, piatok) MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Ščešnák Martin, ambulancia Bánovce n.B.

V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii  +421 387608261 .