Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa 17.2.2023 (piatok)  MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje.

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika, ambulancia Bánovce n.B. 

V čase ordinačných hodín a podľa chodu v príslušnej ambulancii . +421 910 371 535