Oznam od všeobecnej lekárky pre dospelých v Uhrovci

Dňa 24.3.2023 MUDr. Mikulášová - ambulancia Uhrovec neordinuje. 

Zástup je zabezpečený v ambulancii MUDr. Chocholatá Monika, ambulancia Bánovce n.B. podľa chodu v príslušnej ambulancii . +421 910 371 535