OZNÁMENIE O ODPOČTE ELEKTROMEROV

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 13. a 14. septembra budú jej pracovníci vykonávať v našej obci odpočet elektrickej energie.

V Kšinnej sa bude odpočet vykonávať :

13. 9. (PIATOK) v čase od 9:00- 18:00

14.9. (SOBOTA) v čase od 8:00- 12:00.

V Závade pod Čiernym vrchom sa bude odpočet vykonávať:

14.9. ( SOBOTA)  v čase od 12:00- 18:00.

Prosíme občanov o sprístupnenie elektromerov.