Oznámenie o odpočte elektromerov

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje, že  dňa 12.9.2023 (utorok) v čase od 09:00 h. do 16:00 h. bude vykonávať cyklické odpočty spotrieb elektrických energií v časti obce Závada pod Čiernym vrchom a dňa 13.9.2023  (streda) v obci Kšinná v čase od 09:00 h. do 18:00 h.

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby zamestnancovi v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali, alebo uzatvorili svojich psov.

V prípade neprítomnosti odberateľa je možné zaslať foto elektromera na tel.č. 0908 707 521