OZNÁMENIE O ODPOČTE VODOMEROV

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 13. až 15. augusta 2019 budú  jej pracovníci  vykonávať v Kšinnej odpočet vody. V Závade pod Čiernym vrchom budú odpočet vody vykonávať 16. augusta. Z tohto dôvodu žiada občanov, aby sprístupnili svoje vodomerné šachty, zatvorili psíkov a povolili zamestnancom prístup do šácht.