Oznámenie o termíne zápisu do 1. ročníka ZŠ- Bánovce nad Bebravou