Oznámenie o vstupe na pozemok-Západoslovenská distribučná a.s.

 Oznámenie o vstupe na pozemok

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava Vám v zmysle zákona o energetike č. 251/2012 § 11 ods. 1 a 2 oznamuje vstup na pozemky v k.ú. Kšinná a Radiša z dôvodu výstavby energetických zariadení na stavbe s názvom: 

PE_Kšinná, Rakovec, VNK, TS, NNV, NNK

Začiatok realizácie je plánovaný v termíne: od 04/2021 do 10/2021

Prípadné škody, spôsobené činnosťou zhotoviteľa na pozemku vo Vašom vlastíctve alebo preukázateľnom nájme budú po ukončení všetkých prác na doktnutom pozemku uhdarené zhotoviteľom stavby. Výška spôsobených škôd bude komisionálne vyčíslená za účasti poškodeneného.

V prípade potreby doplňujúcich informácií Vás prosíme, aby ste kontaktovali nášho pracovníka:

p. Soňa Sokolová, MT: 0907 718 467

p. Maroš Homola, MT: 0908 725 442

Prílohy: