OZNAMY

OPÍLENIE KONÁROV

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste v čo najkratšom termíne opílili konáre stromov, ktoré sa nachádzajú na Vašich nehnuteľnostiach a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť  prevádzky miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a taktiež aj bezpečnosť cestnej premávky.

ZBER KONÁROV ZO STROMOV

A KRÍKOV

Do 30. apríla 2023 bude prebiehať zber haluziny, konárov z orezávky stromov, kríkov a tují.

MIESTA ZBERU:

Kšinná: Hrabovky v blízkosti sýpky

Závada pod Čiernym vrchom: pozemok vedľa domu č. 88

Občania, ktorí majú problém s odvozom, môžu požiadať o odvoz na obecnom úrade na t.č. 038/7699122.