Potravinová zbierka v Tescu pre SED-DDaDSS Kšinná

POTRAVINOVÁ ZBIERKA PRE SED - DD A DSS KŠINNÁ V TESCU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

25. -27. 11. 2021

Milí bratia, milé sestry

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila aj počas týchto neľahkých a nielen pre nás ale určite aj pre Vás zaťažkávajúcich časoch. Tak ako po minulé roky, aj tohto roku sa koná Potravinová zbierka vyhlásená Evanjelicku Diakoniou, ktorá je určená pre naše zariadenie. Táto zbierka bude prebiehať v období od 25.11.2021 do 27.11.2021 čiže štvrtok,piatok,sobota v Tescu v Bánovciach nad Bebravou. Naše zariadenie je veľmi vďačné za takúto pomoc, pretože je to prínosom a zvlášť teraz, keď veľa finančných prostriedkov vynakladáme na dezinfekciu, rukavice, jednorazové rúška a mnoho iných potrebných vecí ohľadom ochrany pred COVID- 19. Musíme chrániť nielen našich klientov ale aj personál, pretože nákaza a prenos tejto choroby je nevyspytateľná. Prosíme, aby nás pán Boh chránil, dával mnoho zdravia, nielen telesného ale aj duševného, pretože to  všetci potrebujeme. V dobe, v ktorej sa momentálne nachádzame – kedy nie je nič isté, sme sa ako kolektív zomkli viac ako predtým a stojíme jedna za druhou, vzájomne sa podopierame a vychádzame si v ústrety. Čo nás naučila pandémia korony? S istotou môžem povedať, že vďačnosti za mnohé a mnohé veci, ktoré sme si v minulosti ani neuvedomovali a brali sme to ako samozrejmosť.

Chcem Vás preto poprosiť o vašu ochotu, láskavosť, vaše zapojenie sa do zbierky pre náš domov.

Po dôkladnom zvážení vedenie domova pristúpilo k tomu že zbierka bude prebiehať pasívnou formou bez prítomných dobrovoľníkov pretože situácia s výpadkom personálu začína byť vážna  a nemôžeme si dovoliť ohroziť chod domova.

Zakúpený tovar - nemusia to byť len potraviny, ale aj čistiace prostriedky, dezinfekčné, vrecia na odpad, prach na pranie, aviváž a podobne sa vkladá za pokladničnou zónou do označeného kovového regálu. Je to hneď pri recepcii.

Každý deň vo večerných hodinách tovar odváži ,odvezie a vyčislí hodnotu poverený zamestnanec domova ,je to dôležité pretože Tesco k vyzbieranej sume pripíše 25% z hodnoty všetkých vyzbieraných produktov.

 

Nech Vás Boh žehná.

S úctou Marta Hrubá

Riaditeľka SED-DDaDSS Kšinná