Potravinová zbierka v Tescu pre SED-DDaDSS Kšinná

POTRAVINOVÁ ZBIERKA PRE SED - DD A DSS KŠINNÁ V TESCU V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU

16. -18. 12. 2021

Drahí bratia a sestry, milí darcovia.

S radosťou Vám oznamujem, že sekretariát Evanjelickej diakonie v spolupráci s Tescom potravinovú zbierku povolili a uskutoční sa v dňoch: 16.17.18.12.2021 (štvrtok, piatok, sobota).
Pre celosvetovú pandémiu bude táto zbierka bez prítomnosti personálu, či dobrovoľníkov.
Vždy večer sa zakúpený tovar  a odovzdaný pri recepcii do pripraveného kovového regálu odváži, vyčísli sa hodnota  a zavezie sa do domova.
Vyčíslenie je dôležité preto, lebo Tesco nám k celkovej sume pripíše 25 % z hodnoty všetkých vyzbieraných produktov.

Nech Vás Boh žehná.

S úctou Marta Hrubá

Riaditeľka SED-DDaDSS Kšinná