Potravinová zbierka v Tescu pre SED- DDaDSS Kšinná

Potravinová zbierka v Tescu v Bánovciach nad Bebravou

24. - 27.11.2022

Milí bratia , milé sestry,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila aj počas týchto neľahkých a nielen pre nás, ale určite aj pre Vás, zaťažkávajúcich časoch. Tak ako po minulé roky, aj tohto roku sa koná Potravinová zbierka vyhlásená Evanjelickou diakoniou, ktorá je určená pre naše zariadenie. Táto zbierka bude prebiehať v období od 24.11.2022 do 27.11.2022, čiže štvrtok, piatok, sobota, nedeľaTescu v Bánovciach nad Bebravou. Naše zariadenie je veľmi vďačné za takúto pomoc, pretože je to prínosom a zvlášť teraz, keď veľa finančných prostriedkov vynakladáme na dezinfekciu, rukavice, ale aj na zaplatenie faktúr za elektriku, vodu a mnoho iných potrebných vecí. Prosíme, aby nás Pán Boh chránil, dával mnoho zdravia, nielen telesného, ale aj duševného, pretože to  všetci potrebujeme. V dobe, v ktorej sa momentálne nachádzame – kedy nie je nič isté, sme sa ako kolektív zomkli viac ako predtým a stojíme jedna za druhou, vzájomne sa podopierame a vychádzame si v ústrety. Čo nás naučila pandémia korony, vojna vo svete, finančná neistota? S istotou môžem povedať, že vďačnosti za mnohé a mnohé veci, ktoré sme si v minulosti ani neuvedomovali a brali sme to ako samozrejmosť.  Tak ako sa píše v Božom slove : „Kto vďaku obetuje ,ten ma ctí, tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.“ Práve tú spomínanú Božiu pomoc zažívame každý deň.

Chcem Vás preto poprosiť o Vašu ochotu, láskavosť a Vaše zapojenie sa do zbierky pre náš domov.

Personál nášho domova bude počas celej zbierky  prítomný v Tescu. Označené pracovníčky budú hneď pri vstupe rozdávať letáky, ostatné pracovníčky budú za stolom pri lekárni zapisovať a preberať Vami zakúpený tovar. Je aj možnosť odovzdať milodar namiesto nákupu. Potom určený pracovník nakúpi mäsové výrobky pre klientov.

Zbierka bude prebiehať od 9.00 do 17.00 hod.

Zakúpený tovar - nemusia to byť len potraviny, ale aj čistiace prostriedky, dezinfekčné, vrecia na odpad, prach na pranie, aviváž, jar, domestos, savo a podobne, sa vkladá za pokladničnou zónou.

Každý deň vo večerných hodinách tovar odváži, odvezie a vyčísli hodnotu poverený zamestnanec domova , je to dôležité, pretože Tesco k vyzbieranej sume pripíše 20% z hodnoty všetkých vyzbieraných produktov.

 

Nech Vás Boh žehná.

S úctou Marta Hrubá

Riaditeľka SED-DDaDSS Kšinná